SOKiK kilkukrotnie uznał za niedozwolone postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia oparte na nieostrych przesłankach (...). Odnosząc się do tak zarysowanych poglądów SOKiK-u trzeba w pierwszej kolejności zauważyć, że ujmując rzecz oględnie, nie są przekonujące.

W świetle orzecznictwa SOKiK-u określenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej podlega kontroli z punktu widzenia przepisów o postanowieniach niedozwolonych. Sąd wyjaśnił, iż zachowanie ubezpieczonego, by mogło stanowić negatywną przesłankę odpowiedzialności ubezpieczyciela, musi pozostać w związku przyczynowym z wypadkiem.

Przymiot „niedozwolonych” mogą mieć nie tylko postanowienia zastosowane we wzorcach ubezpieczeń o tradycyjnie konsumenckim charakterze.

Artykuł pochodzący z okresu współpracy Mirosława Drzewickiego z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka sp.k. opublikowany w dzienniku Rzeczpospolita autorstwa prof. Grzegorza Domańskiego i Mirosława Drzewickiego poświęcony problematyce ochrony danych osobowych w obrocie długami konsumenckimi.

Artykuł opublikowany w Miesięczniku Ubezpieczeniowym w okresie współpracy Mirosława Drzewickiego z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 

W powszechnym mniemaniu regulacje prawne nie dotrzymują kroku nowoczesnym technologiom. Niejednokrotnie jest to prawdą, ale czasem bywa na odwrót - życie nie nadąża za ustawodawcą. Między innymi na przykładzie ubezpieczeń warto przekonać się, że w praktyce nie zawsze można wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez nowoczesne prawo; w każdym razie nie bez ryzyka. W szczegoólności dotyczy to wymiany oświadczeń stron umowy ubezpieczenia składanych za pośrednictwem internetu przy jej zawieraniu. Następujące w dalszym ciągu uwagi – zmierzające do udowodnienia tej tezy – nie mają charakteru wyczerpującego. Ze względu na ograniczenia wynikające z ram niniejszego tekstu intencją piszącego te słowa była jedynie sygnalizacja najważniejszych zagadnień.