Doświadczenie

Mirosław Drzewicki jest radcą prawnym od 1996 roku.

Przez osiem lat był prawnikiem wewnętrznym największych polskich grup finansowo-ubezpieczeniowych, z czego przez cztery pełnił funkcje kierownicze. Przez dwanaście lat pracował dla wiodących polskich kancelarii prawniczych, świadcząc usługi dla liderów branży m.in. ubezpieczeniowej, budowlanej, telekomunikacyjnej i paliwowej. Jako pełnomocnik reprezentował Klientów w dziesiątkach sporów sądowych i przedsądowych, niejednokrotnie o kilkudziesięciomilionowe kwoty. Stawał przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i administracyjnymi, nie wyłączając Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również przed Sądem Najwyższym. Przed sądami reprezentował Klientów najczęściej w sprawach ubezpieczeniowych, korporacyjnych i wynikłych z inwestycji budowlanych, ale był pełnomocnikiem także w licznych sporach związanych z innymi gałęziami prawa oraz obrotu gospodarczego, w tym prawa podatkowego, pracy i telekomunikacyjnego, a także z zakresu M&A oraz klauzul niedozwolonych.

Mirosław Drzewicki posiada rozległą praktyczną wiedzę o wszystkich aspektach i etapach funkcjonowania umów ubezpieczenia: od projektowania produktu, przez m.in. opracowywanie ogólnych warunków oraz umów agencyjnych i porozumień kurtażowych, do oceny roszczeń i reprezentowania ubezpieczycieli oraz ubezpieczonych przed sądami i w toku rokowań ugodowych. Gruntownie zaznajomiony jest  ze specyfiką ubezpieczeń na życie, innych osobowych, odpowiedzialności cywilnej i pozostałych majątkowych.

W latach 2013 - 2016 Mirosław Drzewicki pełnił funkcję sędziego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.