Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie MD Kancelaria

MD Kancelaria przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis internetowy. Gromadzone dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem, z wyłączeniem danych przekazywanych za pomocą fomularza kontaktowego, które to dane wykorzystywane są tylko w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron naszej kancelarii. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania witryną. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Pliki Cookies wykorzystywane na witrynie MD Kancelaria

Pliki Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani do śledzenia ich nawigacji. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Na witrynie MD Kancelaria wykorzystujemy następujące piki cookies:

Nazwa pliku Typ ciasteczka Przeznaczenie
 CONCRETE5 sesyjne (usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki) Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędne w komunikacji z serwerem. Umożliwia pracę z witryną.
cookiesDirective trwałe (ustawiane na pewien czas) Wykorzystywane do zapamiętania czy użytkownik akceptuje ciasteczka (cookies), czy nie.

 

Hosting

WItryna MD Kancelaria zlokalizowana jest na serwerach home.pl, które posiadają własną politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies.